Download Daftar Riwayat Hidup sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. 11 Tahun 2002

Formulir/Blangko Daftar Riwayat Hidup terbaru saat ini masih berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. 11 Tahun 2002 Tanggal, 17 Juni 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 

Form./Blanko dalam Daftar Riwayat Hidup bagi PNS/CPNS (Pegawai Negeri Sipil/Calon PNS) ini terdiri dari beberapa item isian utama, di antaranya:

Form./Blanko dalam Daftar Riwayat Hidup bagi PNS/CPNS (Pegawai Negeri Sipil/Calon PNS) ini terdiri dari beberapa item isian utama, di antaranya:

I. Keterangan Perorangan

       Nama  Lengkap, NIP, Pangkat dan Golongan Ruang, Tempat Lahir / Tgl. Bln. Thn. Lahir, Jenis  Kelamin, A gama, Status Perkawinan , Keterangan Badan, Kegemaran (Hobby).

II. Pendidikan

       Pendidikan di Dalam dan di Luar Negeri, Kursus / Latihan di Dalam dan di Luar Negeri.

III.    Riwayat Pekerjaan

Riwayat Kepangkatan Golongan Ruang Penggajian, Pengalaman Jabatan / Pekerjaan.

  1. Tanda Jasa / Penghargaan

  2. Pengalaman

  3. Keterangan Keluarga

       Biodata dari Isteri/Suami, Anak, Bapak dan Ibu Kandung, Bapak dan Ibu Mertua, serta Saudara Kandung.

VII.  Keterangan Organisasi

      Keterangan Semasa Mengikuti Pendidikan pada SLTA ke Bawah, Semasa Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi, Sesudah Selesai Pendidikan dan atau Selama Menjadi Pegawai.

VIII.  Keterangan Lain-Lain

     Keterangan Berkelakuan Baik, Keterangan Berbadan Sehat, maupun Keterangan-keterangan Lain Yang Dianggap Perlu.

Untuk mendapatkan formulir daftar riwayat hidup bagi CPNS/PNS sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. 11 Tahun 2002 Tanggal, 17 Juni 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dapat diunduh di bawah ini.

Download formulir daftar riwayat hidup bagi CPNS/PNS silahkan klik disini

Berita Terkait